خريد بک لينک
رزرو آنلاين هتل خارجي
خريد سکه ساکر
رزرو آنلاين هتل خارجي
وسترن یونیون
خرید گیفت کارت
کپسول آتش نشانی
کولرگازی ارزان
تبلیغات در شبکه های اجتماعی
کولرگازی
طراحی لوگو
آموزش زبان انگلیسی
کولرگازی
خرید پیج اینستاگرام
ساخت استخر
فلنج
پایان نامه بررسی راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم
<-BloTitle->
<-BloText->

پایان نامه بررسی راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم

پایان نامه بررسی راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم

فرمت فایل : doc

حجم : 186

صفحات : 50

گروه : علوم انسانی

توضیحات محصول :

پایان نامه بررسی راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم در 50 صفحه ورد قابل ویرایش 

فهرست

عنوان                                                                                                               صفحه

فصل اول: كلیات تحقیق                                                                                                1

مقدمه                                                                                                                                      2        

بیان مسئله                                                                                                                                5

تعریف دانش آموز یش دانشگاهی                                                                                      6

اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                                                     7

اهداف تحقیق                                                                                                                         9

فرضیه های تحقیق                                                                                                                 9

تعیین متغیرها                                                                                                                          10

تعاریف عملیاتی مفاهیم                                                                                                        10     

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق                                                               12

تاریخچه مواد مخدر                                                                                                             13

تاریخچه تریاك و مواد مخدر در ایران                                                                             16

تاریخچه مصرف  هروئین در ایران                                                                                      18

قوانین ایران درباره اعتیاد                                                                                                      18

تاریخچه كنترل بین المللی مواد مخدر                                                                                19

تاریخچه عملی تحقیق                                                                                                          20

فصل سوم: روش تحقیق                                                                             22

نوع تحقیق                                                                                                                              23

ابزار اندازی گیری                                                                                                                 23

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها                                                                   24

جدول ها و نمودارها                                                                                                             25

فرضیه ها                                                                                                                                 42

فصل پنجم: نتیجه گیری                                                                              47

خلاصه تحقیق                                                                                                                                    48

ارائه پیشنهادات                                                                                                                      49

محدودیت های تحقیق                                                                                                         49

محدودیتهایی كه در كنترل محقق است                                                                             50

ضمائم: پرسشنامه ارائه شده به دانش آموزان                                               51

منابع و مآخذ                                                                                                                          52

 

 

مقدمه

اعتیاد به مواد مخدر، به عنوان نابسامانی اجتماعی، پدیده ای است كه بدان ‹‹ بلای هستی سوز›› نام نهاده اند؛ زیرا ویرانگری های حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیاری ازارزش ها وهنجارهای فرهنگی واخلاقی می گرددوسلامت جامعه رابه مخاطره می اندازدهرسال این بلای خانمان برانداز، قربانیان بی شماری را به آغوش سرد خاك می نشاند.

اعتیاد به مواد مخدر تقریباً پدیده نوظهوری است كه ازعمر آن شاید بیش از150 سال نمی گذرد. البته مصرف ماده مخدر وحتی خوگری ونیز استعمال نفننی بدان، تاریخی طولانی دارد. لیكن از قرن 19 به بعد است كه به سبب تأثیر فراوان بر جنبه های متفاوت زندگی اجتماعی انسان ها، توجه بسیاری را بخود جلب كرده است. تحقیقات تاریخی ومردم شناختی نشان داده است كه استفاده از مواد مخدر درگذشته صرفاً به بزرگسالان محدود بود ونوجوانان وجوانان به آن روی نمی آوردند. مصرف مواد مخدربه طور پراكنده درمراسم اعتقادی ومذهبی منحصراً توسط گروه های خاصی درشرایط معینی صورت می گرفت. اما بعدها هنگامی كه مرفین، هروئین،  كوكائین وبازار آمد، مواردی از اعتیاد جوانان نیزمشاهده شد . دردهه 1960 تعداد معتادان به این پدیده آنقدر اندك بودكه توجه اجتماعی را درمقایسه وسیع به خود جلب نمی كرد؛ اما دراوایل دهه 1970 استفاده از مواد مخدر ناگهان درمیان جوانان ونوجوانان شایع شد وبه صورت مسأله ای جهانی وابعاد همه گیر آن بصورت یك موج از قاره ای به قاره دیگر گستــرش یافت.

 

 ودردنیای هیــپیگری مــاری جوانا 1وسیله ای  برای تفریح اشتراكی وگروهی شد وهمراه موسیقی وعشق به عنوان ســه ركن اساســی فرهنگی هیپیها متجلی گردید. 2 مشكل این آفت ویرانگر دردهه مذكور به چند كشور صنعتی ثروتمند جهان محدود می شد، اما اینك به یك معضل جهانی تبدیل شده وآثار تخریبی آن بیشتر متوجه كشورهای توسعه نیافته است.

گسترش كشت وتجارت مواد مخدر اثرات بسیار خوبی برتوسعه اقتصادی كشورهای تولید كننده داشته است. براساس یافته های یك مؤسسه تحقیقات اقتصادی دركلمبیا، بیش از80 درصد سودتجار عمده مواد مخدراین كشور درخارج سرمایه گذاری می شود ودولت سالانه معادل یك میلیارد دلار صرف مبارزه با گروه های مسلح تولید كننده این مواد وحفاظت از جان مقامات كشور می كند.

حجم معاملات كارتلهای جهانی مواد مخدر سالانه به 5/1 تریلیون دلار بالغ می شود. درآمد حاصله ازتجارت غیرقانونی آن، ازصادرات نفت بیشتر شده وتنها از درآمد حاصل ازصادرات اسلحه درجهان كمتر است.

________________

1- ماری جوانا یا حشیش ماده ای است كه ازگل وساقه گیاه شاهدانه به دست می آید ودرایران به عنوان ‹‹بنگ›› معروف است. این ماده حالتی تخدیری درانسان بوجود می آورد كه توأم با پرحرفی، آوازخوانی وخنده های غیرارادی واحمقانه است.

2- قبل از پیدایی هیپیگری درآمریكا، تفریح جوانان بصورت انفرادی بود وهركس به تنهایی به تدارك سرگرمی می پرداخت، اما ماری جوآنا مرز مالكیت خصوصی وانفرادی تفریح را شكست وآن را بصورت اشتراكی درآورد. اینك ماری جوانا دست به دست می گردد وهمگان را دراین تفریح شامل می شود. به بیان دیگر، ماری جوانا بیشتر نشانه یك شیوه فرهنگی است تا یك ماده مخدر(صالحی- 1371-156).

درپاسخ  به نگرانی های فزاینده بین المللی درباره این بلای خانمانسوزبودكه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، كنفرانس بین المللی مواد مخدر وتجارت ممنوع را درسال1987 دروین تشكیل داد.  

هدف كنفرانس، ترتیب دادن اقداماتی درسطح محلی، ملی و بین المللی برای مبارزه با مواد مخدر

همچنین مشخص كردن فعالیت های آینده درزمــینه آموزش های پیشگیرانــه، كاهش مصــارف

غیرقانونی، فشارهای قانونی ، ریشه كن كردن منابع مواد مخدر، وتوان بخش معتادان وبه خصوص وارد كردن آنان به اجتماع بود. درحلسات این كنفرانس ‹‹ گیسب دب گنارو›› عمل تولید كنندگان موادمخدر سركوب نخواهد شد مگر اینكه فرهنگ اعتیاد ازمیان برداشته شود واین بدان معناست كه مبارزه ای سرسختانه وپیگیر باید علیه تولید كنندگان ، قاچاقچیان وسندیكاهای جنایتكار وقدرتمندی كه از این راه پول هنگفتی به جیب می زنند، صورت گیرد.

 

خلاصه تحقیق

تحقیقی كه شرح آن ازنظرتان گذشت درمورد راهكارهای كاهش اعتیاد دردانش آموزان              پیش دانشگاهی شهر جاجرم است. ما دراین تحقیق سعی كردیم با ارائه تاریخچه مصرف مواد مخدر درایران، چین، ژاپن وهمچنین تاریخچه مصرف هروئین درایران به معرفی بیشتر این پدیده اجتماعی بپردازیم.

همچنین دراین تحقیق ازدیدگاه صاحبنظران چون فریمان، چاپن، كلمن سود جستیم.

فرضیه های این تحقیق درزمینه های اجتماعی مثل ناسازگاری والدین- اقتصادی مثل درآمد بالا یا كم خانواده یا فقر خانواده فرهنگی مثل آگاهی والدین از نیازها مثل و خواسته های های فرزندان- دادن آگاهی لازم به فرزندان بود.

در ارائه به تجزیه و تحلیل سؤالاتی كه با توجه به فرضیه های تحقیق طرح شده بود به صورت موردی و تك به تك  پرداختیم. محدودیت های عملی این تحقیق را برشمردیم كه در نظیر تأثیر  عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقصادی و مذهبی بر روی این پدیده بود كه ارائه آمار را مشكل می كند.

در پایان با ارائه پینهادات و راهكارهایی سعی در ارائه راهكارهایی جهت كاهش اعتیاد داشتیم.             به امید آنكه این تحقیق قدمی در كاهش این آسیب و معضل اجتماعی برداریم.

 

 

 

 

ارائه پیشنهادات

با توجه به پژوهش انجام شده و آماری كه در این تحقیق بدست آمده است پیشنهادات زیر ارائه می گردد.

1- پركردن صحیح اوقات فراغت جوانان و پیشگیری از ولگردی و بلاتكلیفی آنها.

2- پیشگیری از ابتلای والدین به اعتیاد یا در صورت معتاد بودن آنها درمان اعتیاد آنها.

3- كمك به بهبود وضعیت مادی و اقتصادی خانواده و پیشگیری از فقر خانواده.

4- دادن آگاهی های لازم به والدین از نیازها و خواسته های فرزندانشان وبهادادن به فرزندان خود.

5- توجه بیشتر والدین به فرزندانشان و عدم بی توجهی آنها به فرزندانشان.

6- عدم ناسازگاری والدین و ایجاد رابطه ای دوستانه و محبت آمیز با یكدیگر.

7- پایبندی خانواده به اصول مذهبی و رعایت اصول دینی و اخلاقی اسلامی از سوی والدین.

8- پیشگیری از معاشرت فرزندانمان با دوستان ناباب.

9- كنترل متعادل و معقول فرزندانمان و عدم سختگیری بیش از حد یا دادن آزادی مطلق به فرزندانمان.

10- حمایت بیشتر از فرزندانمان.

محدودیت های تحقیق

به دلیل برداشت افراد جامعه از اعتیاد و از آنجا كه اعتیاد به عنوان یك معضل وآسیب اجتماعی منظور می گردد و بیشترین ناهنجاری ها و بزهكاری ها جامعه از این آسیب نشأت می گیرند لذا بخش آمارو ارقام آن امكان پذیر نمی باشد. و با توجه به عدم توانایی در كنترل عواملی ناخواسته  با مشكلات توأم است. همانگونه كه در این پژوهش مشاهده شد مسائل مختلفی نظیر مسائل اقتصادی، خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی در بروز پدیده اعتیاد مؤثرند و این مسائل به طور جدی در هم تداخل نموده به طوری كه تفكیك آنها یكدیگر در عمل غیر ممكن است.

محدودیتهایی كه كنترل محقق است

1- محدود كردن دامنه تحقیق به سطح شهر

2- محدود كردن تحقیق به توطیع محدودی از سؤالات بین افراد

3- محدود كردن تعداد سؤالات

 

قیمت محصول : 12500 تومان

دانلود
برچسب

پایان نامه بررسی راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم مقاله بررسی راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم پروژه بررسی راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم تحقیق بررسی راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم دانلود پایان نامه بررسی راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *


<-BloTitle->
<-BloText->

فروشگاه اینترنتی بک لینک - بک لینک تبادل لینک مجله خواندنی اعلام و اطفا حریق - فروش تجهیزات اعلام و اطفا حریق،اخذ تاییدیه های آتشنشانی،گاز fm200،واترمیست،اطفای دیتاسنتر